wesprzyj inicjatywę reaktywacji

Spis treści:
I. Jak wesprzeć inicjatywę
II. Podziękowania
III. Kampania reaktywacyjna
1. Informacje
2. Zamówienie
3. Uwagi

II. Jak wesprzeć tytułową inicjatywę

1. zajrzyj na nasz fanpage... i:

2. jeśli masz czas, chęci i umiejętności to zgodnie z zapotrzebowaniem weź udział:

3. Chcesz wspomóc inicjatywę finansowo, możesz to zrobić:

II. Podziękowania

Serdeczne podziękowania kieruję do sponsorów wymienionych na stronie głównej.

Jednocześnie słowa uznania kieruję do:

III. Kampania reaktywacji

1. Informacje

Co to:
Dla nas, sposób na wsparcie inicjatywy reaktywacji PSEmu.pl.

Dla Ciebie, sposób na reklamę Twojej działalności w witrynie internetowej z kilkunastoletnim stażem.


Na co:
Zebrane środki pokryją koszty przygotowania nowej wersji serwisu oraz utrzymania wymaganych usług sieciowych.


Forma w pełni elektroniczna:
1) zlecenie + pro-forma
2) FV po wykonaniu


Płatność w pełni elektroniczna:
Przelew bankowy


Czas i ilość:
realizacja w ciągu 7 dni


Koszt jednostkowy:
150,00 zł brutto


Co otrzymujesz:

przygotowanie treści reklamowych i ich publikację, poprzez:

1. banner reklamowy 1 300x60px
z linkiem do Twojej witryny, umieszczony na stronie głównej serwisu oraz w sekcjach PS1 i PS2 do czasu publikacji nowej wersji serwisu.

2. krótka informacja o współpracy

zamieszczona na fanpagu PSEmu.pl do czasu aż ten będzie istniał i funkcjonował

3. banner reklamowy 2 600x120px

z linkiem do Twojej witryny, umieszczony na stałe w formie bannera sponsorskiego 3 jednego z wpisów sekcji Aktualności na nowej wersji serwisu.


2. Jak przystąpić:

 1. zgłoś się do kampanii wysyłając wiadomość e-mail:

  1. na adres psemu.pl(małpa)gmail(kropka)com

  2. w tytule konicznie umieść frazę „kampania reaktywacji”

  3. w treści podaj niezbędne 4 dane, tj.:

   • dane firmy (nazwa, adres, nip, os. reprezentująca);

   • adres internetowy, do którego ma prowadzić reklama;

   • opcjonalnie, możesz przesłać w załączeniu swój banner reklamowy o wymiarach 600x120px;

 2. każde zgłoszenie podlega weryfikacji z uwagi na ograniczenia 5 formalno-prawne;

 3. w ciągu kilku dni otrzymasz wiadomość zwrotną z:

  1. odrzuceniem złożonego zgłoszenia (np. w przypadku określonym w pkt III.3.2);

  2. przyjęciem zgłoszenia i załączonymi dokumentami zlecenia oraz pro-formy, przy czym:

   • zobowiązujesz się do przestrzegania opisanych zasad świadczenia usługi;

   • wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu wykonania usługi;

   • akceptujesz formę zawarcia współpracy na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej;

   • dokonujesz przelewu zgodnie z danymi zawartymi w mailu i proformie;

 4. w terminie do 7 dni następuje realizacja usługi i przesyłana faktura za jej wykonanie;

3. Uwagi:

 1. niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do podjęcia współpracy;

 2. treści związane z: pornografią, szerzeniem nienawiści na jakimkolwiek tle, materiałami naruszającymi prawa autorskie lub inne przepisy, nie są mile widziane, ponadto:

  1. zastrzega się prawo do odmowy świadczenia usługi jeśli reklamowane treści naruszają prawo bądź ogólnie przyjęte normy społeczne;

  2. zastrzega się prawo do zaprzestania świadczenia usługi bez zwrotu jakichkolwiek kosztów jeśli reklamowane treści naruszą prawo bądź ogólnie przyjęte normy społeczne;

 3. w gestii wyjaśnienia, użyte wyżej przypisy :

  1. wielkość optymalna zastosowana dla mnogiej liczby bannerów;

  2. rozmiar maksymalny, finalna wielkość dobrana responsywnie do rozmiaru obrazu wyświetlanego na ekranie;

  3. banner sponsorki umieszczony na stałe pod danym niusem, w formie opisu „Sponsorem niusa jest…” oraz materiału reklamowego tj. banneru z linkiem, przy czym:

  1. dane niezbędne do wykonania usługi, w tym: przygotowania zlecenia, realizacji jego przedmiotu i wystawienia faktur;

  2. ograniczenia obejmują:

 1. dopuszcza się możliwość kilkukrotnego skorzystania z usługi bądź przygotowanie indywidualnej kampanii – warunki do uzgodnienia;

 2. w razie pytań proszę o kontakt mailowy na wskazany wyżej adres;